Read To an Unknown Lady by André Maurois Free Online


Ebook To an Unknown Lady by André Maurois read! Book Title: To an Unknown Lady
The author of the book: André Maurois
Date of issue: 1957
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 32.27 MB
Edition: Dutton

Read full description of the books To an Unknown Lady:

İlk adı Emil Salomon Vilhelm Herzoq olan Andre Morua'nın(1885-1967) 1956-cı ildə nəşr edilən "Yad qadına məktublar"əsəri.

Siz varsınız,mövcudsunuz,eyni zamanda da yoxsunuz,mövcud deyilsiniz.

Bəli,bizim kumirimiz gözəl ayaqlara da malik olmalıdır,bütün başqa şeylərə də,çünki biz bədənsiz ilahələrin parıltısından yoruluruq.

"Başqalarının xoşuna gəlmək üçün onların ürəyinə yatan və onları məşğul edən məsələlərdən danışmaq lazımdır;gərək əhəmiyyətsiz şeylər barədəki mübahisələrdən vaz keçəsən,nadir hallarda nəsə soruşasan və heç bir halda onlardan ağıllı olduğun barədə şübhələnmələrinə əsas verməyəsən".

"Hər cür haqlı irad adama toxunur",- Stendal belə deyirdi.

Sevgi məsələsində kişi hərbə yox,sülhə can atır.

" Gündəlik alışıb-sönən zərifliklərin miqdarı müəyyən hüdudlara malikdir ".

İnsan təzadlardan hörülüb.Gah qabarma,gah çəkilmə. " O,daimi olaraq həyəcan ürpəşməsindən darıxdırıcılığın donuqluğuna keçməyə məhkumdur ",- Volter deyir.

Bəşəriyyət heç də düşünüldüyü qədər çox deyil,ünumiyyətlə az dəyişir.O,dəniz kimidir:üstü coşur,təlaş keçirir,ancaq insan qəlbinin girdabına yuvarlanmaq yetər ki,vacib hissiyyatların dəyişməzliyinin şahidi olasan.

" Sevmək - sonradan zərurətə,inadkar istəyə,beyindən çıxmayan zəhlətökən ideyaya qədər böyüyüb artan hansısa imkan haqqında fikirləşərkən keçirdiyin həyəcan deməkdir".

" Məhəbbətin ən böyük möcüzəsi ondan ibarətdir ki,o adamı naz-qəmzədən sağaldır".

Geri çəkilərək rəqibi şirnikləndirmək - təcrübədən keçirilmiş qədim hərbi biclik.

Söhbət kişidən,ya qadından,sevgidən,ya siyasətdən getsin-fərqi yoxdur,bu dünyada həm də darıxmağı bacaran uğur qazanır.

Xoş təsadüfün iki dəfə təqdim olunması çox nadir hadisədir.

Sərbəstlik - nisbi anlayışdır.Bir xalq çılpaq bədənə təmkinlə yanaşır,o biri xalq-yox.

Çılpaqlıq idarəolunmaz emosiyaları qıcıqlandırıb oyadır,abırlı geyimlər isə bu emosiyaları sakitləşdirir.

Dünyada hər şey hərəkətdədir,o cümlədən vaxt da;elə bir zaman yetişir ki,adam onu ilk gəncliyin həmişəlik olaraq ötüb-köçməsi barədə xəbərdar edən tutqun sərhədi hiss edir.

Lap kiminsə həyatı nə qədər yaxşı təmin olunsa belə,yenə dəxli yoxdur,gənclikdə arzu edilənlə sonradan əldə olunan arasında kəskin fərq mütləq mövcuddur.Bizlərdən heç birimiz seçdiyimiz yolla axıradək tərəddüdsüz və yoldan sapmadan addımlamağı bacarmırıq.Qaz molekulu saysız-hesabsız təkanların təsiri altında öz trayektoriyasını hər an necə dəyişirsə,adamlar da daim təsadüflərin təsirini hiss edirlər.

" Sənət sonsuzdur,ömür qısa ".

Uyğunsuzluq - iki insanın heç cür razılığa gələ bilmədiyi və deməli,birlikdə yaşamağı bacarmadıqları bir vəziyyətə gətirib çıxaran xarakter və temperament ziddiyyətidir.

" Sevən adam öz daxili "mən"ini o dünyaya göndərir və bu dünyanın parıltısını görməyə ümid edir.Həqiqi məhəbbət iki nəfəri birləşdirir və bu adamlardan biri digərini özündən yuxarı qoymağı bacarmalıdır ".Hə,sən nəinki o biri adamı qəbul etməlisən,həm də onu özündən yuxarı qoymalısan. " Məhəbbətin tükənməsi kədərlidir,çünki bəyəm sevmək o demək deyilmi ki,tədricən dəyərini itirən şeyin üzərində getdikcə daha çox əsəsən?"

" Məhəbbət ötəridir,o nikahla başa çatır.İzdivacda məhəbbətdən yalnız kal meyvənin dadı qalır".

Xoşbəxtlik yaz fəsli kimi öz simasını hər gün dəyişir.

Yaxşı şərabı xoşlamaq olar,amma daha onunla günaşırı ağız yaxalamaq nətə lazımdır...

" Tapmaq yox,tapdığını öz nailiyyətinə çevirmək vacibdir",- Valeri belə deyirdi.

...yalnız bütün ömrün boyu yaşamaq istədiyin kitablarla "evlənmək" və yalnız onları almaq lazımdır.

Bədbinlik yoluxucudur.

Öz şəxsi heysiyyətinə heç bir zərər toxundurmadan qəbul etməyi bacardığın halda,həyatın sənə təklif etdiklərindən imtina etmək - sadəcə ağılsızlıqdır.Bəli,cavanlıqda məhəbbəti dərk etmək lazımdır ki,sevginin bizə bir daha bəxş olunmadığı yaşlı çağlarda onun faciəvi əzab və hiddətini öz üzərində hiss etməyəsən.Bəli,qocalıq üçün şöhrət qazanmaq lazımdır ki,ömrün axırlarında acı və miskin günlər keçirməyəsən.

" Əgər allahlar sənə tezliklə uğur göndərəcəksə,onda günü-o gözəli tez ovla,qisməti də qaçırtma".

Bir çox uğursuz talelərin səbəbi - düzgün olmayan tərbiyədir.

" Mənim qardaşlarım,sərt olacağıq " - Niysşe deyir.Filosofa kiçij bir düzəliş edək: " Mənim qardaşlarım,sərt olmağı bacaraq "; ifadə o qədər gözəl səslənməsə də,əvəzində daha insani olacaq.

" Hər şeyi anlamaq - hər şeyi bağışlamaq deməkdir ".Bu,təhlükəli şeydir.Bəşəriyyəti müharibə ilə təhdid edən hərəkəti cavabsız qoymaq və bu davranışa dözmək heç də sülhə xidmət etmək demək deyil.Burada da dəqiq müəyyənləşdirilmiş sərhədlər olmalıdır.

" Əgər Kleopatranın burnu qısa olsaydı,bütün dünya başqa cür olardı".Paskal

Birgə yemək yeyən adamlardan hansınınsa ehtiyatsızlıq edib cücənin qanadını atdığı köpək təzə yem dalınca mütləq onu yemləyən əlin üstünə necə qayıdırsa və pəncəsini irəli uzadaraq yalvarış dolu sümsük baxışlarla gözünü həmin adamın üzünə zilləyib durursa,qarşısındakının mülayim xasiyyətli,yumşaq xarakterli,ürəyiyuxa adam olduğunu aşkar edən xronofaq da öz tapıntısından eynən o cür insafsızcasına sui-istifadə edəcək.Suzin təmkininiz onda yeni həvəs oyadacaq-sizin yanınıza yenidən qayıtmaq,sizə yenidən yazmaq,zəhlənizi hər vasitə ilə tökmək həvəsi.

" Hanı o adam ki vaxtı heç olmasa,müəyyən qədər,lap az da olsa,qiymətləndirir,hər günün üstündə əsməyi bacarır və vaxtın onu anbaan ölümə yaxınlaşdırdığını dərk edir?..Biz həyatı sabaha saxladıqca,o ötüb keçir.Heç nə bizə vaxt qədər,vaxt dərəcəsində məxsus deyil;vaxt-bizimdir vı biz qarşımıza çıxan elə ilk adamaca imkan veririk ki,bizə məxsus olan bu yeganə və tezsovuşan var-dövlətimizi işğal etsin..."

Xoşxasiyyət qadın ərinin ən ağır günündə ona bir sığınacaqdır;daim narazı qadın isə " daim daman tavan " kimidir.Qıcıqlandırmağına qıcıqlandırır,amma müdafiə etmir.

" İnsanları olduqları kimi qəbul etmək kifayət deyil,onların o cür olmasını arzu etmək lazımdır - bax əsl məhəbbətin mahiyyəti budur".Bu deyim Alenə məxsusdur;o bizə son dərəcə ibrətamiz dərs verir.

İnsan güc-bəla ilə bir şeyə nail olan kimi dərhal ikincinin arxasınca qaçır.Ümumiyyətlə isə heç kəs mədəsinin tutumundan artıq yemək iqtidarında deyil.Həm də dostluq,sadiqlik,bir-birinə bağlılıq sadə mühitdə,iddiasız şəraitdə daha asanlıqla çiçəklənir,nəinki hakimiyyət sferasında.

...xoşbətlik məhz ondan ibarətdir ki,sevdiklərində heç bir dəyişiklik arzulamayasan.

İki sevən ürək bir olub indi,
İndən belə ayrı qalmaq çətindi,
Ah,Jülyetta,xatirələr yüz ildi
Artıq bizi birləşdirib,deyilmi?


İlk məhəbbət öz izlərini kişinin qəlbində bütün ömrü boyu yaşadır.

Məhəbbət - simptomları hər dəfə müxtəlif şəkildə üzə çıxan bir xəstəlikdir.

Sükan yalnız onda təsir göstərə bilər ki,qayıq suya buraxılmış olsun;suyun içində olsun.Qələmdən yapışmayınca yazmağı öyrənə bilməzsən.Bir çox işlərdə olduğu kimi,bu işdə də çox götür-qoy etmədən,uzun-uzadı düşünmədən suya atılmaq lazımdır.Yoxsa bütün ömrün boyu tərəddüd içində qalacaqsan.

" Tənbəllik - "lehinə" və "əleyhinə" olan hər bir şeyi hesaba vurmaqda,elə hey ölçüb-biçməkdədir;çünki götür-qoy etdiyin müddətdə bütün imkanlar bərabər görünür...Səhv etməyi,yıxılmağı və həm də bu vaxt təəccüblənməməyi bacarmaq lazımdır".


Biz bu yolu kədərlə adladıqca adladıq:
Beşik necə işıqlı!..Qəbir necə qaranlıq!..Doğulduq- qarşımızda uzun bir yol,tükənməz!
Böyüdük- nə yazıq ki,uşaqlıq geri dönməz.

Qocalıqda yanırıq gəncliyin ötdüyünə,
Öləndə də - həyatın ömürlük bitdiyinə!
Bəs hardadır səadət,harda? - sordum əlbəəl.
Onu sənə bəxş edən Tanrı idi,ay əfəl!

Xoşbəxtlik zahiri hadisələrdə deyil;xoşbəxtlik-onun toxunduğu adamların ürəyindədir...xoşbəxtlik;ona inamdadır.

Spinoza deyirdi: " Mən ondan yana razı deyiləm ki,mənə istidir,yox,mənə isti olduğundan yana mən razıyam".

Həyat - mübarizədir və bu mübarizəyə uşaqlıqdan hazırlaşmaq lazımdır.Yoldaşlar valideynlərdən daha yaxşı tərbiyə edirlər,çünki onlara acıma hissi xas deyil.

Uşağı tərbiyə etmək - onun ağlını və xasiyyətini yüksəltmək,deməli,onu mənəvi ucalığa aparmaqdır.

Başqaları üzərində ağalıq etməyə can atan adam həyatın adi sevinclərindən imtina etməyi bacarmalıdır.Rəhbər,ona nə qədər çətin də olsa,asketliyə,tərki-dünyalığa ehtiyac duyur.Adamlar onların maraq və əyləncələrini bölüşəni xoşlayır,amma beləsinə nadir halda hörmət qoyurlar.

Read Ebooks by André MauroisRead information about the author

Ebook To an Unknown Lady read Online! André Maurois, born Emile Salomon Wilhelm Herzog, was a French author. André Maurois was a pseudonym that became his legal name in 1947.

André Maurois is very famous writer in Russia. Many of his books are translated to Russian.

During World War I he joined the French army and served as an interpreter and later a liaison officer to the British army. His first novel, Les silences du colonel Bramble, was a witty but socially realistic account of that experience. It was an immediate success in France. It was translated and also became popular in the United Kingdom and other English-speaking countries as The Silence of Colonel Bramble. Many of his other works have also been translated into English (mainly by Hamish Miles (1894–1937)), as they often dealt with British people or topics, such as his biographies of Disraeli, Byron, and Shelley.

During 1938 Maurois was elected to the prestigious Académie française. Maurois was encouraged and assisted in seeking this post by Marshal Philippe Pétain, and he made a point of acknowleging with thanks his debt to Pétain in his 1941 autobiography, Call no man happy - though by the time of writing, their paths had sharply diverged, Pétain having become Head of State of the Nazi-collaborationist Vichy France.

During World War II he served in the French army and the Free French Forces.

He died during 1967 after a long career as an author of novels, biographies, histories, children's books and science fiction stories. He is buried in the Neuilly-sur-Seine community cemetery near Paris.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to To an Unknown Lady
Read EBOOK To an Unknown Lady by André Maurois Online free

Download PDF: to-an-unknown-lady.pdf To an Unknown Lady PDF